Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Phím Tắt Sử Dụng Trong Blogger - Keyboard Shortcuts For Blogger

| | 0 nhận xét
Blogger có một vài phím tắt quen thuộc được dùng trong khi soạn thảo. Các phím tắt này hoạt động trên Internet Explorer 5.5 và trên Mozilla Firefox 0.9 trở lên, có thể làm việc với một số trình duyệt khác. Việc sử dụng phím tắt cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được 1 chút thao tác khi viết bài.

Phím Tắt Sử Dụng Trong Blogger - Keyboard Shortcuts For Blogger
Dưới đây là một số phím tắt:
Ctrl + b = In đậm chữ (*)
Ctrl + i = In nghiên chữ (*)
Ctrl + l = Chọn khối (dùng trong chế độ soạn thảo HTML) (*)
Ctrl + z = Undo
Ctrl + y = Redo
Ctrl + Shift + a = Chèn liên kết (*)
Ctrl + Shift + p = Xem trước bài đăng
Ctrl + d = Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p = Xuất bản
Ctrl + s = Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp).
Để dùng các phím tắt có đánh dấu (*) phải chọn đối tượng trước rồi mới nhấn phím tắt.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Keyboard shortcuts are a feature I find incredibly useful. Most of our favourite applications offers shortcuts to perform tasks, such as the generic CTRL+S to save or CTRL+B to generate bold text in word processing programs (the "Command"/CMD button for Mac users).

Blogger offers us a range of keyboard shortcuts we can use when creating and editing our blog posts to perform some most-used tasks without having to scroll around to find their appropriate buttons.


The following shortcuts have been tested to work in Internet Explorer 6+, although at present not all of these work in Firefox, Chrome and Opera*:


Shortcut Function Global browser compatibility?
CTRL+B Bold Text Yes
CTRL+I Italic text Yes
CTRL+U Underline text Yes
CTRL+L Blockquote (when in Edit HTML mode only) No
CTRL+Z Undo last operation Yes
CTRL+Y Redo last operation Yes
CTRL+SHIFT+A Insert Hyperlink No
CTRL+SHIFT+P Preview Post No
CTRL+D Save as Draft No
CTRL+P Publish Post Yes
CTRL+S Autosave Yes
CTRL+G Indic Transliteration No

* Mac users substitute CTRL for CMD

I've tested the shortcuts above in Firefox 3.63, Internet Explorer 7/8 and Chrome, though have yet been unable to test in Opera (so if anyone is able to do this, please let us know your findings in the comments!).

The Blogger Team are aware that some keyboard shortcuts do not work across all browsers and are working through the issues.

Do you find these keyboard shortcuts useful when posting with Blogger? Please feel free to comment using the form below.

Tổng hợp nguồn từ internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/