Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

26/09: Tổng hợp kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên HNX

| | 0 nhận xét

picture
Diễn biến giá cổ phiếu SME trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
▪  MINH HÀ
08:24 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/9/2011

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là SME, HVT, VCH, PPP, NTP, MMC và SDC công bố kết quả kinh doanh bán niên 2011 đã soát xét.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 với doanh thu 6 tháng năm 2011 đạt 35,14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 -29,06 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 -1.291,88 đồng.

Năm 2011, SME đặt mục tiêu với tổng doanh thu toàn công ty đạt 149,054 tỷ đồng, tổng chi phí khoảng 113,841 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến là 35,2 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 108,35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 6,16 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 852 đồng.

Năm 2011, HVT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 89,6 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 223,5 tỷ đồng; lợi nhuận phát sinh đạt 19 tỷ đồng; tổng mức đầu tư xây dựng là 8,9 tỷ đồng; cổ tức 17%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex (mã VCH) công bố báo cáo tài chính Hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 29,36 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 55,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 -20,56 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 -20,52 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 -5.132 đồng.

Năm 2011, VCH đặt kế hoạch với giá trị tổng sản lượng đạt 220 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 170 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP) công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 39,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 697,8 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 299 đồng.

Năm 2011, PPP đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 70 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,7 tỷ đồng; cổ tức 5%.

* Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 1.283,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 165,85 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 3.733 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị tổng sản lượng đạt 1.030 tỷ đồng; doanh thu đạt 2.135 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 386 tỷ đồng; cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC) công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 707,8 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 224 đồng.

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu đạt 71 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng; cổ tức 19-20%.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC) công bố Báo cáo tài chính bán niên 2011 hợp nhất đã soát xét với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 31,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 50,73 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,58 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 2,55 tỷ đồng. 

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu đạt 182,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,15 tỷ đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/