Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Tin vắn chứng khoán ngày 23/9

| | 0 nhận xét

picture
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
▪  HÀ ANH
08:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/9/2011

Những thông tin đáng chú ý ngày 23/9/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 21/9/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có công văn số 1832/2011/SGDHCM-NY chấp thuận việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông.

* Từ ngày 27/9/2011 - 24/11/2011, ông Nguyễn Viết Quảng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán 31.666 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.176 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/11/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 902.403 cổ phiếu, chiếm 6,22% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/9/2011 - 28/11/2011, ông Đinh Ngọc Lân, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 28/9/2011 - 28/11/2011, ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 791.895 cổ phiếu, chiếm 9,2% vốn điều lệ, nhằm đầu tư thêm cổ phiếu.

* Từ ngày 27/9/2011 - 25/11/2011, ông Lê Quang Định - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 30.220 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/11/2011, ông Nguyễn Văn Duy, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HSX) đăng ký bán hết 840.000 cổ phiếu, nhằm bán cho đối tác.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/11/2011, ông Cao Xuân Vượng, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HSX) đăng ký bán hết 860.000 cổ phiếu, nhằm bán cho đối tác.

* Từ ngày 27/9/2011 - 25/11/2011, Quỹ Đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.800.008 cổ phiếu, chiếm 10,3% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/11/2011, ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 510.900 cổ phiếu, chiếm 0,68% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 14/9/2011 - 14/9/2011, bà Nguyễn Bích Diệp - người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã SC5-HSX) đăng ký mua 9.550 cổ phiếu, đã mua 1.510 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.960 cổ phiếu, chiếm 0,061% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 16/9/2011, Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đã mua 460.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 734.660 cổ phiếu, chiếm 6,16% vốn điều lệ.

* Ngày 21/10/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mãGMC-HSX) chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/9/2011, bà Lê Thị Kim Ngọc, vợ ông Ngô Phương Chí - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HSX) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.750 cổ phiếu, nhằm điều chỉnh vốn đầu tư.

* Từ ngày 5/9/2011 - 15/9/2011, ông Lê Văn Truông - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký mua 57.000 cổ phiếu, đã mua 57.900 cổ phiếu. Nguyên nhân mua vượt là do cộng nhầm trong quá trình giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 708.123 cổ phiếu, chiếm 5,38% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 20/7/2011 - 14/9/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) đăng ký mua 1.290.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.290.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá cổ phiếu biến động không phù hợp để đầu tư, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.870.370 cổ phiếu, chiếm 6,68% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 10/10/2011 - 21/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HSX) lấy ý kiến về việc phê chuẩn hoãn thực hiện chia cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

* Ngày 24/10/2011, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) tổ chức Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2011 thay cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

* Ngày 16/9/2011, ông Huỳnh Ngọc Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HSX) đã bán hết 3.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) công bố miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Nghiệp, bổ nhiệm ông Đào Huy Hòa giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty; bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàn Trân làm Phó tổng giám đốc - phụ trách SBU Bê tông; bổ nhiệm ông Phan Thượng Vỹ làm Giám đốc tà chính; bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hải làm thư ký công ty.

* Từ ngày 14/7/2011 - 14/9/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HSX) đăng ký mua 390.780 cổ phiếu, đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá cổ phiếu biến động không phù hợp để đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.109.220 cổ phiếu, chiếm 7,39% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 17/10/2011, Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã VCF-HSX) chi trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (800 đồng/1 cổ phiếu) và ngày 27/10 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 tại Hội trường nhà hàng Sonadezi – Địa chỉ: Số 35 đường 3A KCN Biên Hòa 2, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thông qua một số nội dung khác.

* Từ ngày 18/7/2011 - 8/9/2011, ông Nguyễn Ngọc Lễ, con ông Nguyễn Ngọc Xuân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mãSBC-HSX) đã bán hết 16.500 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội được niêm yết 30 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ôtô PTM (mã PTM-HNX) được niêm yết bổ sung 2.297.700 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2011/NQ-ĐHCĐ ngày 5/5/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là  22,977 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex (mã HCC-HNX) được niêm yết bổ sung 846.961 cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 8,469.61 tỷ đồng.

* Ngày 23/9/2011, 3.114.472 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá là 31.144.720.000 đồng.

* Từ ngày 22/9/2011 - 19/10/2011, ông Thái Hồ Hải, chồng bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 22/9/2011 - 16/11/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Quốc tế Việt Nam, do ông Hàn Ngọc Vũ - thành viên Hội đồng Quản trị; Người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/9/2011 - 18/11/2011, ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 22/9/2011 - 21/11/2011, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu xây dựng Chí Linh (mã MCL-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu, tăng thanh khoản.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, ông Phạm Đức Trung, con ông Phạm Hữu Ái - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mãIDV-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/9/2011 - 21/11/2011, ông Văn Phụng Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu, tăng thanh khoản.

* Từ ngày 26/9/2011 - 23/12/2011, Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu ECI trên thị trường chứng khoán, cũng như tối đa hóa nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại chưa phân phối đến 31/12/2010. Nguyên tắc xác định giá theo quy định. Phương thức giao dịch khớp lệnh. 

* Từ ngày 21/9/2011 - 18/11/2011, Công ty Cổ phần Chế biến thủy Hải sản Liên Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 35.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/7/2011 - 22/9/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu; đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do gia thị trường không nằm trong khoảng kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 16.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng (mã TMX-HNX) thông báo thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (VICEMCEMENT.T.,JSC), kể từ ngày 15/9/2011.

* Từ ngày 22/7/2011 - 22/9/2011, ông Lưu Quang Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 230.397 cổ phiếu, chiếm 0,71% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) công bố bà Lê Thị Mai Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho bà Trần Thị Hải Hà, kể từ ngày 23/9/2011.

* Từ ngày 17/7/2011 - 9/9/2011, ông  Phạm Minh Đức - Kế toán trưởng Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) đăng ký bán 5.500 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do bận công tác, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.869 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/8/2011 - 16/9/2011, bà Phan Thị Luyến, chị ông Phan Văn Khích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (mã MAX-HNX) đăng ký mua 1.100.000 cổ phiếu, đã mua 380.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 725.000 cổ phiếu, chiếm 10,07% vốn điều lệ.

* Ngày 25/8/2011, Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (mã MAX-HNX) đã bán hết 1.080.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/6/2011 - 15/9/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mãNVB-HNX) đăng ký mua 4.500.000 cổ phiếu, đã mua 3.352.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do biến động thị trường chứng khoán không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.352.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/8/2011 - 16/9/2011, ông Phan Văn Lợi, cha ông Phan Văn Khích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (mã MAX-HNX) đăng ký bán 278.500 cổ phiếu, đã bán 220.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 58.500 cổ phiếu, chiếm 0,81% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/5/2011 - 1/7/2011, bà Nguyễn Như Trang, mẹ bà Đào Thị Bích Khánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,0199% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/5/2011 - 1/7/2011, bà Đào Thị Bích Khánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,03976% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/9/2011 - 15/9/2011, ông Thái Trần Đại Phúc, con bà  Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,42% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/8/2011 - 15/9/2011, ông Văn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị (mã PCG-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 19.100 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do không thỏa thuận được về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 71.300 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/