Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Tin vắn chứng khoán ngày 27/9

| | 0 nhận xét

picture
Diễn biến giá cổ phiếu VSH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
▪  HÀ ANH
08:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/9/2011

Những thông tin đáng chú ý ngày 27/9/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 27/7/2011 - 27/9/2011, ông Đoàn Hùng Dũng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, đã mua 7.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữl ên 428.000 cổ phiếu, chiếm 5,31% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/9/2011 - 30/12/2011, ông Đoàn Hùng Dũng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên từ 128.000 cổ phiếu đến 728.000 cổ phiếu, nhằm cân đối đầu tư tài chính.

* Từ ngày 3/10/2011 - 30/10/2011, bà Phan Thị Kim Liên - nhân viên công bố thông tin - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO-HSX) đăng ký bán hết 1.150 cổ phiếu, nhằm thay đổi danh mục đầu tư.

* Từ ngày 29/9/2011 - 28/11/2011, ông Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (mã VNH-HSX) đăng ký bán 1.140 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.927.299 cổ phiếu, chiếm 36,5% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu hiện đang nắm giữ.

* Từ ngày 21/7/2011 - 21/9/2011, bà Phạm Linh Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 876.290 cổ phiếu.

* Từ ngày 29/9/2011 - 20/11/2011, bà Phạm Linh Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 876.290 cổ phiếu, vì lý do tài chính cá nhân.

* Từ ngày 26/7/2011 - 26/9/2011, Swiftcurrent Partner, L.P, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh (mã VSH-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do thay đổi chương trình quỹ đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.064.990 cổ phiếu, chiếm 2,01% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 29/9/2011 - 29/11/2011, Swiftcurrent Partner, L.P, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh (mã VSH-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4.064.990 cổ phiếu, chiếm 2,01% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 26/7/2011 - 26/9/2011, Swiftcurrent Offshore Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh (mã VSH-HSX) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 3.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do thay đổi chương trình quỹ đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.047.070 cổ phiếu, chiếm 2,99% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 29/9/2011 - 29/11/2011, Swiftcurrent Offshore Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh (mã VSH-HSX) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 3.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 6.047.070 cổ phiếu, chiếm 2,99% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Tính đến ngày 22/9/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam-VF1 (mã VFMVF1-HSX) là 16.548 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 22/9/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) là 8.591 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 22/9/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) là 8.166 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 22/9/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) là 7.062 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 22/9/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) là 6.669 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Từ ngày 24/7/2011 - 24/9/2011, ông Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã RAL-HSX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá cổ phiếu không phù hợp với kế hoạch đầu tư cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 41.999 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/9/2011 - 26/11/2011, ông Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã RAL-HSX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 56.999 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 28/9/2011 - 27/11/2011, Công ty THHH Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.342.030 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/9/2011 - 22/9/2011, ông Trịnh Hữu Minh  - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 467.971 cổ phiếu, chiếm 4,75% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/9/2011 - 28/11/2011, ông Trịnh Hữu Minh  - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 507.971 cổ phiếu, chiếm 5,15% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/9/2011 - 26/11/2011, ông Nguyễn Bá Chủ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 30.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, ông Lê Quốc Hưng, em ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 690.000 cổ phiếu, chiếm 8,625% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/12/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí (mã PXL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch lên 1.221.800 cổ phiếu, nhằm làm cổ phiếu quỹ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

* Ngày 19/9/2011, BI Private Equity New Markets II/KS, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) đã bán 4.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50.011.218 cổ phiếu, nhằm thay đổi cấu trúc đầu tư.

* Ngày 26/10/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (mã UDC-HSX) trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 7,85%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 785 đồng).

* Ngày 5/9/2011, ông Lê Văn Truông, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã mua 17.940 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 708.123 cổ phiếu, chiếm 5,38% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/7/2011 - 18/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HSX) đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đăng ký mua 1.000.000 chứng chỉ quỹ, nhưng không mua bán được do mức giá không như mức dự kiến, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ là 5.490.465 chứng chỉ quỹ, chiếm 5,49% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/9/2011 - 7/10/2011, ông Đặng Ngọc Hồ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.002.750 cổ phiếu, chiếm 14,57% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 17/7/2011 - 17/9/2011, ông Nguyễn Văn Lửng - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do không thực hiện giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 45.000 cổ phiếu.

* Ngày 12/10/2011, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HSX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/9/2011, 1.155.532 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Sông Đà 906 (mã S96-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 11,555.32 tỷ đồng.

* Ngày 27/9/2011, 600.045 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là  6.000.450.000 đồng.

* Từ ngày 27/9/2011 - 25/11/2011, ông Phạm Hồng Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký mua 12.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/9/2011 - 25/11/2011, bà Tạ Thị Mùi, vợ ông Vũ Văn Bẩy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký bán 207.300 cổ phiếu; đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 26/9/2011 - 26/10/2011, ông Bùi Đình Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 3/10/2011 - 3/11/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mãTV4-HNX) đăng ký mua 1.939 cổ phiếu, nhằm mua lại cổ phiếu thưởng của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại. Nguyên tắc xác định giá là mua lại theo mệnh giá. Phương thức giao dịch thoả thuận.

* Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng (mã TXM-HNX) công bố điều chuyển phần vốn nhà nước tại Vicem do bà Hồ Thị Hà quản lý là 7 tỷ đồng, chiếm 10% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần thạch cao xi măng cho ông Hoàng Việt - Giám đốc công ty quản lý, kể từ ngày 1/9/2011.
 
* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HNX) thông báo ông Nguyễn Thành Long thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty để nhận công tác khác, kể từ ngày 16/9/2011.

* Từ ngày 19/7/2011 - 19/9/2011, bà Đào Thị Đầm - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 17.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường không như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 199.253 cổ phiếu, chiếm 1,08% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) công bố ông Nguyễn Hồng Hưng, Chuyên viên Pháp chế là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Hoàng Trí Cường, từ ngày 30/9/2011.

* Từ ngày 9/9/2011 - 19/9/2011, ông Đoàn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) đã bán 120.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.000 cổ phiếu, chiếm 0,33% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/8/2011 - 16/9/2011, ông Trần Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Thương  mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 50.200 cổ phiếu. Lý do thực hiện vượt số lượng giao dịch đăng ký là khi giao dịch đặt lệnh liên tục nên số lượng cổ phiếu khớp lệnh vượt quá số lượng đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ còn 45.144 cổ phiếu, chiếm 0,61% vốn điều lệ.

* Ngày 20/9/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Eximbank), tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1-HNX) đã bán hết 30.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 9/9/2011 - 14/9/2011, ông Mai Văn Bản - Chủ tịch Hội đồng Quản trị,Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) đã mua 823.578 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 863.828 cổ phiếu, chiếm 14,31% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/7/2011 - 31/8/2011, ông Phạm Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) đăng ký bán 33.800 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 67.500 cổ phiếu, chiếm 0,5% vốn điều lệ.

* Ngày 26/10/2011, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2011 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2011 với tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

* Từ ngày 24/8/2011 - 24/10/2011, ông Nguyễn Ngọc Qúy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đã bán hết 20.000 cổ phiếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/