Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Tổng hợp kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên HNX

| | 0 nhận xét

picture
Diễn biến giá cổ phiếu KHB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
▪  MINH HÀ
08:34 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/9/2011

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là KHB, HPB, PVA, PVG, MIM, VAT, CMS, HLC và YBC công bố kết quả kinh doanh bán niên 2011 đã soát xét.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 13,79 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt gần 2,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 363 đồng.

Năm 2011, KHB đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 48 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 62,25 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 104,52 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,95 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 3,73 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 926 đồng, EPS quý 2 đạt 740 đồng.

HPB thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 190 tỷ đồng; sản lượng đạt 55 triệu bao các loại qui chuẩn 85g/cái; lợi nhuận trước thuế đạt 9,5 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận Công ty Cổ phần Bao bì HP - NT là 2,5 tỷ đồng); cổ tức 10% - 15%/năm.

* Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 291,48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 1,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 6 đồng.

Năm 2011, PVA đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.031,65 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 112,5 tỷ đồng; cổ tức 12%.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (mã PVG) công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 1.013,17 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 1.871,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 7,02 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 119,8 tỷ đồng. 

Năm 2011, PVG đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.784 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 148,5 tỷ đồng; cổ tức 18,5%.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt gần 30,1 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 38,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,39 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 116,69 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 38 đồng, EPS quý 2 đạt 772,84 đồng.

Năm 2011, MIM đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 113,343 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 11,032.5 tỷ đồng, cổ tức 18%.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (VAT) công bố Báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 8,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 1,005 đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 888 đồng.

Năm 2011, VAT đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 40 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS) công bố Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2011 đã soát xét với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 99,91 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 8,118 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 3.247 đồng.

Năm 2011, CMS dự kiến giá trị sản lượng đạt 171,76 tỷ đồng; doanh thu đạt 167,97 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 13,67 tỷ đồng, cổ tức 30%.

* Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (mã HLC) công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã kiểm toán với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 826,113 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 22,545 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 2.424 đồng.

Năm 2011, HLC đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.393,29 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50,82 tỷ đồng. 

* Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (mã YBC) công bố Báo cáo tài chính Bán niên 2011 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 86,62 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 156,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 -4,67 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 -2,89 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 -601 đồng, EPS quý 2 -967 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh th

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/