Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Tin vắn chứng khoán ngày 13/10

| | 0 nhận xét
pictureDiễn biến giá cổ phiếu TPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Những thông tin đáng chú ý ngày 13/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

* Ngày 11/10/2011, ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HNX) đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.119.160 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 17/10/2011 - 17/12/2011, ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.319.160 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 18/10/2011 - 16/12/2011, ông Đoàn Hữu Hà Vinh, con ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư vào cổ phiếu HDC.

* Từ ngày 13/10/2011 - 13/12/2011, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đăng ký bán hết 180.011 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 4/8/2011 - 4/10/2011, ông Phạm Đỗ Can Trường, con ông Phạm Trung Cang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HSX) đã bán hết 720.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/8/2011 - 4/10/2011, ông Phạm Trung Cang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HSX) đã mua 720.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.560.560 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/7/2011  - 12/9/2011, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) đăng ký cho/tặng 201.005 cổ phiếu, đã cho/tặng 81.850 cổ phiếu. Nguyên nhân không cho/tặng hết là do một đơn vị từ chối nhận, số cổ phiếu nắm giữ còn 60.732.799 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 9/9/2011 - 11/10/2011, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) đã nhận 613.690 cổ phiếu cổ phiếu thưởng do thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành mới, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.228.220 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ.

* Ngày 4/10/2011, bà Phạm Thị Phương Hòa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HSX) đã mua 19.000 cổ phiếu, chiếm 5,12% vốn điều lệ.

* Ngày 6/10/2011, bà Phạm Thị Phương Hòa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HSX) đã mua 8.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 447.000 cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty.

* Từ ngày 11/8/2011 - 11/10/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (mã ITC-HSX) đăng ký mua 3.254.267 cổ phiếu, đã mua 1.178.990 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là không mua được với giá mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.742.060 cổ phiếu, chiếm 17,11% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/8/2011 - 10/10/2011, ông Trần Anh Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đã bán 187.820 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5 cổ phiếu, nhằm thu xếp công việc cá nhân.

* Từ ngày 10/8/2011 - 10/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư phân phối Satico, tổ chức có liên quan đến ông Trần Anh Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 3.480 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường diễn biến không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 229.392 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu đầu tư.

* Từ ngày 22/9/2011 - 6/10/2011, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, vợ ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đăng ký bán 577.075 cổ phiếu, đã bán 100.790 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do người mua đã mua đủ nhu cầu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 476.285 cổ phiếu, nhằm cân đối danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/8/2011 - 1/10/2011, ông Bùi Quang Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HSX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.436 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 16/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HSX) trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/11/2011, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Dự kiến đến ngày 10/11/2011, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mãDIG-HSX) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2010; trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu.

* Từ ngày 20/9/2011 - 6/10/2011, bà Phạm Trần Hạnh Phương, con ông Phạm Duy Cường - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mãSTB-HSX) đã bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.747 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

* Ngày 6/10/2011, ông Bùi Quốc Công - Phó tổng giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị, em ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) đã mua 2.251.125 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.024.120 cổ phiếu, chiếm 10,63% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 10/10/2011, ông Trần Quang Lộc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HSX) đã bán hết 2.047.800 cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ, nhằm thu xếp tài chính.

* Ngày 14/11/2011 là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM đợt 11/2007 (mã HCM_1107-HSX) với lãi suất 8,80%/năm.

* Ngày 15/11/2011 là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM (BLPH) đợt 12/2005 (mã HCMA1205-HSX) với lãi suất 9,60%/năm.

* Ngày 29/11/2011, là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM (BLPH) đợt 2/2007 (mã HCMA0207-HSX) với lãi suất 8,80%/năm.

* Ngày 29/11/2011, là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM (BLPH) đợt 03/2007 (mã HCMA0307-HSX) với lãi suất 9%/năm.

* Ngày  30/11/2011 là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM (BLPH) đợt 01/2007 (mã HCMA0107-HNX) với lãi suất 8,80%/năm.

* Ngày 30/11/2011 là ngày thanh toán lãi trái phiếu năm 2011 của Trái phiếu Đô thị Tp.HCM (BLPH) đợt 14/2005 (mã HCMA1405-HSX) với lãi suất 9,60%/năm.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (mã TCS-HNX) được niêm yết bổ sung 4.999.229 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ  thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 25/03/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 49.992.290.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần In Diên Hồng (mã DHI-HNX) được niêm yết bổ sung 1.244.862 cổ phiếu phát hành ra công chúng với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 12.448.620.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) được niêm yết bổ sung 33.609.218 cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 336.092.180.000 đồng.

* Từ ngày 8/8/2011 - 7/10/2011, ông Huỳnh Ngọc Thanh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã bán 4.900 cổ phiếu, đã mua 3.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 413.510 cổ phiếu, chiếm 5,632% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/10/2011 - 16/12/2011, ông Huỳnh Ngọc Thanh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 413.510 cổ phiếu, chiếm 5,632% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 12/10/2011 - 7/12/2011, bà  Trương Thị Hảo - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) đăng ký bán hết 5.005 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 13/10/2011 - 12/12/2011, ông Võ Anh Thụy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đăng ký mua 80.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.

* Từ ngày 31/8/2011 - 20/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đã mua 395 cổ phiếu; đã bán 10.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 43.921 cổ phiếu, nhằm mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và sửa lỗi giao dịch ngày 31/8/2011.

* Từ ngày 8/8/2011 - 7/10/2011, ông Trần Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 95.344 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/8/2011 - 7/10/2011, ông Hồ Hữu Khải - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) đã bán 5.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 14.300 cổ phiếu, chiếm 0,48% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/10/2011 - 5/10/2011, bà Phan Thị Ngọc Hạnh, em bà Phan Thị Thảo Sương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (mã DNY-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 128.060 cổ phiếu, chiếm 0,64% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HNX) công bố bổ nhiệm bà Trần Hồng vân giữ nhiệm vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty và thôi giao nhiệm vụ đối với Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Nhất do ông này nhận công tác khác, kể từ ngày 10/10/2011.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 6/10/2011.

* Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phi, Kỹ sư xây dựng cầu đường làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9/2011.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã SQC-HNX) thông báo sau thời gian đầu tư nhằm nâng cao sản lượng thành phẩm và từng bước hoàn thành các giai đoạn của dự án, công ty đã hoàn thành việc lắp đặt thêm lò luyện xỉ số 3, nâng công suất chế biến sỉ Titan thêm 12.000 tấn/xỉ năm để đạt tổng sản lượng 36.000 tấn/năm. Lò luyện xỉ titan số 3 sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 10/2011.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/